Vuorolisät ovat haittalisiä

Viikonlopun aikana on jälleen herännyt keskustelua hoitajien vuorolisistä. Tämä keskustelu tulee yleensä EK:n ja Kokoomuksen suusta, mutta nyt jopa jokaisen alan asiantuntijat ovat heränneet keskusteluun. Tiivistetysti: Vuorolisät ovat haittalisiä.

Yhteiskuntamme ei ole 24/7 yhteiskunta, vaikka sitä kuinka puhuisi. Yhteiskuntamme toimii arkipäivisin kello 8–16 välisenä aikana. Tuo on meidän ylivoimaisesti yleisin työaikamme. Myös kaikki muu sosiaalinen toiminta ihmisen sekä perheen välillä rakentuu tuon ajan ulkopuolelle.

Harrastukset, sosiaalinen elämä, juhlat, nämä kaikki tapahtuvat arkipäivien kello 8–16 ulkopuolella. Monet vuorotyöntekijät tekevät työtä juuri sinä aikana, jolloin muut viettävät ns. normaalia elämää. Tämä on yksi syy miksi heille maksetaan siitä haittakorvauksia.

Tämän lisäksi vuorotyö, yötyö, ovat tutkitusti terveydelle haitallisia työvuoroja. Työntekijälle maksetaan korvaus siitä, että hän hoitaa muita ja altistaa itsensä terveydelle haitallisten vuorojen vaikutukselle. Nyt, jälleen kerran, nämä lisät ovat ne ongelma niille, jotka eivät näe kokonaiskuvaa.

Sen sijaan, että käymme keskustelua haittakorvausten poistamisesta sunnuntailta. Meidän pitäisi ruveta käymään keskustelua haittakorvausten nostamiseksi lauantain osalta. Viikonloput ovat kuitenkin ihmisille tärkeimpiä päiviä vapaa-ajan sekä sosiaalisen elämän suhteen. Tekemällä työtä viikonloppuisin kärsii siitä sekä ihminen itse että hänen sosiaalinen lähipiirinsä. Lauantain haittakorvaukset tulisi siis nostaa samalle tasolle kuin pyhäpäivien korvaukset ovat.

Hoitajat ovat vuorolisänsä ansainneet!

Teemu Hiilinen
Aluevaaliehdokas (VAS)
Vantaa-Kerava -hyvinvointialue
Sopimusasiantuntija / lähihoitaja

--

--

E-urheilun monitoimimies, liiton mies. "Ärsyttävä kaveri twitteristä".

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Teemu "wabbit" Hiilinen

Teemu "wabbit" Hiilinen

3 Followers

E-urheilun monitoimimies, liiton mies. "Ärsyttävä kaveri twitteristä".